070 - 620 80 74 | lars@skinab.se

Handläggning

Vi kommer till Er - skadehantering på Ert sätt

 


 

Över en natt kan arbetsbelastningen förändras dramatiskt för en skadeavdelning.

SKiNAB erbjuder extraresurser med behovsanpassade lösningar för just Er skadeavdelning, t ex efter en storm eller ett skyfall. Vi har gedigen erfarenhet som innetekniker och SKiNAB jobbar på Ert villkor i ert eget system. Ofta är den geografiska placeringen av mindre betydelse i de fall vi jobbar i interna system.

 


< Skadereglering      Projektledning >

Läs mer om fler tjänster

© Copyright 2023, Skadekonsult i Norrland AB