070 - 620 80 74 | lars@skinab.se

Projektledning

Gemensam målbild

 


 

Rätt åtgärder till rätt kostnad inom aktuell tidsplan. Att aktivt arbeta med budget/kalkyl och kostnadsfördelningar skapar bra underlag för kontroll och uppföljning.

SKiNAB utför en fortlöpande kostnadsfördelning av försäkrade respektive oförsäkrade kostnader vilket underlättar för den slutliga regleringen.

 


< Handläggning      Skaderevision >

Läs mer om fler tjänster

© Copyright 2023, Skadekonsult i Norrland AB