070 - 620 80 74 | lars@skinab.se

Våra tjänster

Vi hjälper dig med hantering av egendomsskador inom fastighets- och företagsförsäkring.

 

Skadebesiktning

Vi sköter den inledande kontakten med kunden och dokumenterar skadebilden.

Läs mer

Skadereglering

Vi tar hand om administration, projektledning och bevakning av försäkringsgivarens åtagande.

Läs mer

Handläggning

Vi hanterar volymskador direkt i kundens egna system.

Läs mer

Projektledning

Rätt åtgärder till rätt kostnad inom aktuell tidsplan.

Läs mer

Skaderevision

Revision av reglerade egendomsskador sker utifrån er önskade nivå av uppföljning.

Läs mer

 
Läs mer om fler tjänster

© Copyright 2023, Skadekonsult i Norrland AB